top of page

INTEGRITETSPOLICY

När du använder vår webbsida anförtror du oss dina uppgifter.

I den här integritetspolicyn anger vad för data vi samlar in, varför vi samlar denna data och den insamlade datan används.

 

Vi värnar självklart om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

 

1. Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för användaren. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av bland annat Google Analytics och WIX egna verktyg. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

1.2. Platsinformation

När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

 

1.3. Cookies och liknande teknik

Vi använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies (kakor) eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

 

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Steel Fm Ab och våra användare.

 

När du kontaktar genom exempelvis vårt kontaktformulär - sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem i framtiden. Vi kan även i framtiden använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster och för att till exempel berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

 

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, till exempel pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet är Google Analytics.

 

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna policy frågar vi först efter ditt samtycke.

 

Vi hanterar personuppgifter och annan information på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

 

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess och integritet. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. När du besöker Steel Fm Abs hemsidor blir du alltid tillfrågad att godkänna vår integritetspolicy och cookies.

 

Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar.

 

4. Information som vi delar

Vi delar inte insamlade personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Steel Fm Ab förutom i följande situationer:

 

4.1 Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Steel Fm Ab om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

 

4.2 För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning. Det i enlighet med våra anvisningar, denna integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

 

4.3 Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Steel Fm Ab om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

 

- följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

- garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

- upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

- skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

 

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

 

Om Steel Fm Ab skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretess eller integritetspolicy.

 

5. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda Steel Fm Ab från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

- Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

- Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

 

6. Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Denna policy är senast ändrad: 21.6.2022

bottom of page