tävlingsregler 2022

Här nedan finner du våra allmänna tävlingsregler som gäller för alla Steel Fms tävlingar som hålls direkt i radion eller på våra sociala kanaler.

 1. Anställda eller radioröster på Steel Fm  eller deras närmaste anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Steel Fm.
 2. Vid anmälan godkänner du att få information från Steel Fm samt tävlingens sponsorer.
 3. Steel Fm  förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
 4. Den nominering och de uppgifter som skickas in till Steel Fm kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller på annan medial plattform.
 5. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.
 6. Vinster skall hämtas ut inom 14 dagar eller enligt överrenskkommelse. 
 7. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag per person och per dag om inget annat anges.
 8. En jury eller representant från Steel Fm/partners utser vinnare i samtliga tävlingar.
 9. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren. 
 10. Om inte annat anges ansvarar Steel Fm inte för extra kostnader i samband med vinsten.
 11. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
 12. Steel Fm är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-post eller brev.
 13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.
 14. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.