top of page

TÄVLINGSREGLER

Gäller i tävlingar i etern men också på våra sociala medier

01

Anställda eller reklamröster hos Steel Fm Ab eller deras närmaste anhöriga och familjemedlemmar får inte delta i tävlingar som arrangeras av Steel Fm Ab.

04

Den nominering och de uppgifter som skickas in till Steel Fm Ab kan komma att användas för kommersiellt syfte.

07

Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag per person och per dag om inget annat anges.

10

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

02

Vid anmälan godkänner du att ta emot eventuell information Från Steel Fm Ab samt tävlingens eventuella sponsorer.

05

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

08

En jury eller representant från Steel Fm Ab/partners utser vinnare i samtliga tävlingar.

11

Steel Fm är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-post eller brev.

03

Steel Fm  förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden göra ändringar.

06

Vinster skall hämtas ut inom 14 dagar eller enligt överrenskkommelse. 

09

Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren. Om inte annat anges ansvarar Steel Fm inte för extra kostnader i samband med vinsten.

12

Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.

bottom of page